RED en Goudappel Coffeng bundelen kennis over verkeer en reclame

Bij de lokale, provinciale en landelijke overheid levert het steeds vaker hoofdbrekens op: reclame langs de weg, en zeker de nieuwste vormen van reclame-uitingen (zoals LED-reclame), nemen niet alleen in aantal en omvang toe maar blijken ook een complex onderwerp waar het gaat om regelgeving. Om discussies te voorkomen wordt vaak verwezen naar de gevaren voor de verkeersveiligheid maar: leiden het licht en de bewegingen wel bovenmatig af van de rijtaak?Bestaande reclame-uitingen in de openbare ruimte worden steeds vaker vervangen door ‘tv-schermen’: reclame in ABRI’s of op billboards. Wanneer kun je nu als overheid zoiets toestaan? En: is het antwoord op deze vraag voor verschillende delen van de stad (bedrijventerrein, woonwijk) hetzelfde? Of speelt de verkeersomgeving een rol bij de te maken afwegingen en zo ja, welke? Hoe bepaal je zo objectief mogelijk of reclame verkeersonveilig is? En hoe vertaal je deze zaken in reclamebeleid, of verwerk je dit in een beleidsplan openbare verlichting of in de APV?

RED en Goudappel Coffeng bundelen daarom kennis over verkeer en reclame om advies te geven op dit vlak. Dat Goudappel Coffeng een expert is op het gebied van verkeersveiligheid is bekend.
Ze beschikken over (door SWOV en RWS gecertificeerde) verkeersveiligheidsauditors en gedragsexperts. Auditors toetsen nieuwe situaties vooraf, zodat nog vóór uitvoering de aanleg de verkeersveiligheid wordt geanalyseerd en waar nodig wordt verbeterd. Gedragsexperts weten hoe om te gaan met de inherente strijdigheden die er (kunnen) zijn tussen verkeersveiligheid en het doel van het maken van reclame.

Daarnaast zijn ze ook op de hoogte van de nationale kennis en standpunten met betrekking tot reclame en verkeersveiligheid van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, SWOV, diverse verkeerspsychologen, maar ook vanuit de reclamebranche zelf. Daarnaast worden internationale ontwikkelingen en bevindingen nauwgezet gevolgd. Zo zijn er onder andere (nieuwe) interessante inzichten uit recent Amerikaans onderzoek (grootschalig onderzoek met camera’s en andere sensoren in auto’s), Australisch onderzoek (verschillen in effecten tussen ‘digitale’ en ’niet-digitale’ reclame) en Belgisch onderzoek (naar de effecten van LED-reclame op de verkeersveiligheid). RED voegt daar een rijke ervaring met toepassing van alle mogelijke vormen van communicatie in de buitenruimte, waaronder buitenreclame, aan toe met advies en projectmanagement op het gebied van communicatie en presentatie en met advies aan gemeenten inzake het reclamebeleid en aanbestedingen.


Reacties

Veel gelezen artikelen