Nut en noodzaak van reclamebeleid

Buitenreclame bestaat al heel lang en is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. We kunnen allemaal wel een paar voorbeelden noemen. Reclame in bushokjes, logo’s op de gevels in winkelstraten of bedrijventerreinen. Reclameborden in het weiland en (digitale) reclamemasten langs de snelweg.

Veel gemeenten hebben regels voor het maken van reclame in de buitenruimte. In de meeste gevallen is een omgevingsvergunning nodig. Welke voorwaarden er verder van toepassing zijn verschilt per gemeente. Het ontbreken van een duidelijk reclamebeleid kan leiden tot verrommeling en wildgroei.

Wat is buitenreclame?

Een vraag die overbodig lijkt, want we weten toch allemaal wat buitenreclame is. In de praktijk blijkt dat toch tegen te vallen. Welke regels gelden er voor buitenreclame? Navraag bij 75 gemeenten leverde in ruim 60% van de gevallen alleen een verwijzing op naar de regels voor driehoeksborden.

De term buitenreclame lijkt heel logisch, het gebruik ervan is niet vanzelfsprekend. In de reclame- en marketing branche wordt steeds vaker gesproken over Out of Home. Daarmee worden vooral reclame-uitingen als abri’s, reclamevitrines en billboards aangeduid.

Wanneer je op de website van gemeenten zoekt op buitenreclame, dan worden er vaak geen zoekresultaten gevonden. Breder zoeken op reclame levert wel zoekresultaten op waarvan een enkele betrekking heeft op buitenreclame. Opvallend is dat ook de zoekterm reclamebord in veel gevallen een resultaat oplevert.

Bij het opstellen van regels voor reclame in de buitenruimte is het goed om eerst het begrip buitenreclame te definiëren. Gaat het om reclame in de openbare ruimte of om reclame op eigen terrein? De volgende vormen van buitenreclame kunnen voorkomen maar zijn bijvoorbeeld wel afhankelijk van omvang van een gemeente of geografische locatie:

 • Gevelreclame met TL, LED of neon verlichting 
 • Frames met reclamedoek aan een gevel of losstaand
 • Vlaggen of banieren in een mast of aan de gevel
 • Reclame in lichtmasten
 • Driehoeksborden (ook wel sandwichborden of A0 reclame) 
 • Reclame in bushokjes (abri’s) 
 • Reclamevitrines (ook bekend onder de merknaam Mupi)
 • Billboards (grootformaat losstaande reclameborden)
 • Gevel bestickeringen (ook etalage bestickeringen)
 • Bouwborden (bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten of renovaties)
 • Reclamemast (vaak langs snelwegen en provinciale wegen)
 • LED schermen losstaand of op gevels

Wat regel je in het reclamebeleid?

Met een duidelijk reclamebeleid voorkom je verrommeling en reguleer je het maken van reclame op straat. De regels maken inzichtelijk waar reclame wel en niet mag en wanneer een reclame-uiting niet voldoet. Een gemeente kan gebieden benoemen waar reclame niet is toegestaan en waar juist wel.

In het beleid kunnen de voorwaarden worden beschreven waaraan een reclame-uiting moet voldoen. Dat kan betrekking hebben op het formaat of op het materiaal. Maar ook op de positie van een reclame op een gevel of de vormgeving bijvoorbeeld in relatie tot de architectuur.

Je kan regels opstellen die voorkomen dat reclame een negatief effect heeft op de verkeersveiligheid. Landschapsvervuiling, lichthinder en toepassing van duurzame materialen zijn ook onderwerpen die je kan regelen in het reclamebeleid.

Veel gemeenten gebruiken reclame ook om inkomsten te generen. Dat kan zijn via precariobelasting of reclamebelasting. Maar ook door het afsluiten van contracten met exploitanten die het recht hebben om reclame te maken op bijvoorbeeld straatmeubilair. In het reclamebeleid kan je hier ook aandacht aan besteden.

Wat is het nut van regels voor reclame?

Met een helder omschreven reclamebeleid zorg je voor duidelijkheid. Zowel voorafgaand aan de plaatsing van reclame als bij de handhaving. Ondernemers met een vraag over reclame kunnen op de website van een gemeente direct lezen wat wel en wat niet kan. Vergunningverstrekkers kunnen werken met heldere richtlijnen en bij een eventuele afwijzing duidelijk onderbouwen waarom de aanvraag niet voldoet aan de regels.

De handhaving wordt ook eenvoudiger door een duidelijk reclamebeleid. Door alle regels voor reclame op één plek onder te brengen wordt het naleven van het beleid makkelijker. Bij voorkeur in een beknopte vorm met een minimum aan regels. Een beter en concreter beleid zorgt voor een snelle behandeling van aanvragen en daardoor minder irritatie bij aanvragers en verstrekkers.

Waar breng je het beleid onder?

Het maakt niet uit waar het wordt vastgelegd, als het maar wordt vastgelegd. Elke gemeente heeft zijn eigen manier van beleid maken. Het beleid voor reclame in de buitenruimte zal in de ene gemeente ook een grotere rol spelen dan in de andere.

Je kan het beleid onderbrengen in een aparte reclamenota of er een hoofdstuk aan wijden in de welstandsnota. Zorg in elk geval voor een éénduidig beleid in alle documenten en regelingen waar reclame wordt behandeld. Denk daarbij ook aan duidelijke verwijzingen naar het meest actuele beleid. Onder andere in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Reclame kan onderdeel uitmaken van de nieuwe omgevingswet. Bij het opstellen van nieuw beleid is het zinvol hier vast rekening mee te houden.

Reacties

Veel gelezen artikelen