Hof van Twente straks vol verkiezingsborden?

Onderstaand artikel in de Twentsche Courant Tubantia trok mijn aandacht:
GOOR - Het gemeentebestuur vraagt de politieke partijen niet te uitbundig met verkiezingsborden om te gaan nu het college de uitwassen aan reclameborden probeert aan te pakken.

Om verrommeling van de leefomgeving tegen te gaan stelt wethouder Josh Sijbom een aantal maatregelen voor, mede als antwoord op vragen van het CDA. Voor de provinciale verkiezingen op 2 maart wil het CDA borden plaatsen in tuinen, akkers en weilanden van particulieren. Sijbom gaat daarmee akkoord als de borden de verkeersveiligheid maar niet in gevaar brengen en de borden niet eerder dan vier weken voor de dag van de verkiezingen worden geplaatst en uiterlijk een week na de verkiezingen zijn verwijderd. De borden mogen niet hoger zijn dan drie meter en niet breder dan vier meter.
Ik wil het bericht toch even ontleden. Het gemeente bestuur wil verrommeling van de leefomgeving voorkomen en vraagt de politiek partijen terughoudend te zijn met het plaatsen van reclameborden tijdens de campagne voor de provinciale verkiezingen. Tot zover helder.

Maar dan. Wethouder Sijbom stelt maatregelen voor waarbij het gemeentebestuur naar mijn mening de uitwassen eerder aanmoedigt dan tegengaat. Gedurende een periode van 5 weken mogen de politieke partijen borden plaatsen op zo ongeveer elke plek in de gemeente als deze de verkeersveiligheid maar niet in gevaar brengen en niet hoger zijn dan 3 meter en breder dan 4 meter. Als elke politiek partij gebruikt maakt van borden van die afmeting, kunnen de inwoners van Hof van Twente de komende weken genieten van een aantal politieke geluidswallen.

Reacties

Veel gelezen artikelen