Voorlichtingscampagne over schuilstallen gestart

Landbouwdieren in het buitengebied hebben recht op een dak boven hun hoofd. Dat stellen de Dierenbescherming, de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders en het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have bij de start van een voorlichtingscampagne over schuilstallen. De officiële start vond plaats op 16 januari, waarbij wethouder Piet de Bruijn van de gemeente Wijchen de brochure 'Schuilstallen in het Buitengebied' in ontvangst nam.

Wijchen is de eerste gemeente van het land die beleid voert op dit punt en kleinschalige eigenaren van landbouwdieren tegemoetkomt. Het bestemmingsplan voor het buitengebied wordt zodanig aangepast, dat schuilstallen voortaan zijn toegestaan.

Het voorbeeld van Wijchen zou landelijk gevolgd moeten worden. Hoe gemeenten dat kunnen doen, staat in de brochure 'Schuilstallen in het Buitengebied'. Er staat in hoe gemeenten, provincies en de kleinschalige houders van boerderijdieren schuilstal kunnen bouwen en inrichten.

Verrommeling
Op dit moment worden veel dieren op afgelegen weilanden gehouden, vaak zonder enige vorm van beschutting. Gemeenten staan geen schuilstallen toe, omdat ze vrezen voor een verrommeling van het landschap. Daarmee werken ze de verrommeling echter juist in de hand. Door reële voorwaarden te stellen aan de huisvesting van dieren in het buitengebied, hoeven dierhouders niet langer gebruik te maken van zeecontainers en andere bouwwerken die het landschap juist ontsieren.

De brochure Schuilstallen in het Buitengebied is te vinden op de site van de Dierenbescherming.

[bron: Dierenbescherming]

Reacties

Veel gelezen artikelen